Ηλεκτρικός μηχανισμός τυχερές

Ένας μηχανισμός απεριόριστες δυνατότητες. Οι μηχανισμοί μας το αποδεικνύουν και σε αυτό το είδος ψαρέματος. Παραδοσιακό ψάρεμα κυρίως απο τους νησιώτες, τους οποίους η lazyfishing τους λύνει κυριολεκτικά τα χέρια.
Ο ίδιος μηχανισμός πολύ εύκολα μετατρέπεται ώστε να ανεβάσει με την ίδια πάντα εύκολία τα ειδικά καρούλια (τυχερές) που χρησιμοποιούν οι ψαράδες για την αναζήτηση μεγάλων ψαριών.